Privacy

Als Voedselkollektief Blankenberge verzamelen we niet veel persoonsgegevens, maar de gegevens die we verzamelen worden veilig en zorgvuldig behandeld en bewaard.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonlijke gegevens die worden verkregen door of verschaft aan Voedselkollektief Blankenberge, zowel via de website als via een ander kanaal.

Gegevenswissing of -aanpassing

Indien wij persoonlijke gegevens van u verwerken of hebben verwerkt, kunt u vanzelfsprekend bij ons aangeven dat u deze gegevens wenst te wijzigen of dat u de toestemming voor verwerking van gegevens wenst in te trekken en/of de verzamelde gegevens wenst te laten wissen.

Dit zullen wij uitvoeren in overeenstemming met de geldende wetgeving, wat in het geval van wissen wil zeggen dat alle persoonlijke informatie wordt gewist van onze actieve systemen met uitzondering van de informatie die om wettelijke redenen bewaard moet worden of die nodig is voor het uitvoeren van onze diensten wanneer u lid bent van onze organisatie.

Doeleinden

Wij verzamelen alleen informatie voor communicatie en voor het gebruik en uitvoeren van onze diensten. Dat wil zeggen dat wij alleen verzamelen: persoonsgegevens en eventuele betaalgegevens voor het lidmaatschap, en contactgegevens voor het lidmaatschap en wanneer u contact met ons opneemt.

Derden

Persoonsgegevens worden alleen aan derden verstrekt indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de diensten, zoals aan leveranciers waar u via ons een bestelling plaatst. Deze partijen bevinden zich allen binnen de EU, en met hen is een verwerkersovereenkomst gesloten.

Bewaartermijn

We bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze zijn verzameld, tenzij de wet dit anders voorschrijft. Gegevens in onze systemen worden periodiek opgeruimd, persoonsgegevens worden gewist ten laatste nadat deze 5 jaar niet meer zijn gebruikt.

Cookies

Voor informatie over cookies verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Meer informatie

Indien u vragen heeft of een aanvraag wil doen in het kader van dit privacybeleid of uw privacyrechten, kunt u dit doen via e-mail naar info@vokoblankenberge.be. Wij reageren zo spoedig mogelijk.